ออฟฟิศสำนักงานให้เช่า

ออฟฟิศสำนักงาน ให้เช่า

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ที่ตั้ง : ถนนสาทรใต้, สาทร, เชื่อม BTS สถานีช่องนนทรี และ BRT สถานีสาทร

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 670 2000

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์

ที่ตั้ง : ถนนวิทยุ, ใกล้ ใกล้ BTS สถานีเพลินจิต

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 168 8888

อาคาร 208 วายเลสโร้ด

ที่ตั้ง : ถนนวิทยุ, ใกล้ BTS สถานีเพลินจิต

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 651 5208-9

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ที่ตั้ง : ถนนบางนา-ตราด

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 751 4000

อาคารพลับพลาไชย

ที่ตั้ง : ถนนเสือป่า, ใกล้ MRT สถานีวัดมงกร (กำลังสร้าง)

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 221 0993

พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร ให้เช่า

อินเตอร์ลิงค์ ฟู้ด ปาร์ค

ที่ตั้ง : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์, ถนนบางนา-ตราด

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 751 4000

เอ็ม สเปซ แอท เอ็มไพร์

ที่ตั้ง : อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สาทร

ติดต่อเช่าพื้นที่ : +66(0) 2 670 2000

บริการห้องประชุม

The Lounge 195

ที่ตั้ง : อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์, สาทร

ติดต่อเช่าห้องประชุม : +66(0) 2 670 1195