ข้าวสารต่อยอดเพื่อชาวนา ครั้งที่1 ที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ตลาดกลางข้าวสาร โครงการตลาดต่อยอด จัดกิจกรรมจัดจำหน่ายข้าวสารเพื่อชาวนา โดยการนำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ช่างปี่วิถีไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ช่างปี่วิถีไทย จาก ต.ช่างปี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่มีคุณภาพดีและโภชนาการสูง โดยนำมาจัดจำหน่ายที่ ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:00 - 14:00 น.