ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

การบริหารอาคาร

ออฟฟิศ สำนักงานให้เช่า

ข่าวสาร

กลับมาอีกครั้ง กับงานวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

100% GIVE GREEN MARATHON IN THAILAND แล้วมาร่วมวิ่งไปด้วยกัน เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคมนี้

Open House FLEXI OFFICE

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ได้มีการเปิดให้ชมห้องตัวอย่างครั้งแรกที่อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ กับ FLEXI OFFICE ออฟฟิศรูปแบบใหม่ ที่ให้คุณสามารถออกแบบความต้องการได้เองในการเลือกฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน เครือ ASSET WORLD CORPORATION ฉีดน้ำบรรเทาฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน เครือ ASSET WORLD CORPORATION ตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ จึงร่วมกับเขตสาทร ฉีดละอองน้ำจากดาดฟ้าอาคารฯ ทุกวัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่โดยรอบ

X