ตึก Interlink Tower ได้จัดงาน agent day

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ทาง ตึก Interlink Tower ได้จัดงาน agent day พบปะพูดคุยกับตัวแทน เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการปรับปรุงตึก Interlink ตอบสนองการใช้งาน ไม่ว่าการปรับปรุง lobby โซนไลฟ์ไตล์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่า เพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนานเบาสายบางนา สุวรรณภูมิ Light Rail Train (LRT) ในอนาคต