เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2540 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานภายใต้แนวคิดที่ว่า “ต้องการให้เป็นบริษัทไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัทรับบริหารจากต่างประเทศ ”

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2543 อาคารแห่งแรกที่ให้บริการคือ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (350,000 ตรม.)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

นโยบายบูรณาการ

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์

อาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยดี

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ได้รับรางวัล อาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยดี จากกรุงเทพมหานคร

บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจกรรม ระดับเงิน

บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจกรรม ระดับเงิน จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

FM Dedication 2017

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัล FM Dedication 2017 จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA - Thailand Facility Management Association)

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดสำนักงานสีเขียว ในโครงการ กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดสำนักงานสีเขียว ในโครงการ กรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold จากกระทรวงมหาดไทย

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Gold จากกระทรวงมหาดไทย

อาคาร 208 วายเลสโร้ด

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Silver

อาคาร 208 วายเลสโร้ดได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Silver จากกระทรวงมหาดไทย

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Silver

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับ Silver จากกระทรวงมหาดไทย

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับการติดฉลากอาคารอนุรักษ์พลังงาน A+ ด้านอาคารสำนักงานประเภทระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผลงานของเรา

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2540

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงาน

บริหารอาคารสำนักงาน : อาคารยนตรกิจ

บริหารศูนย์การค้า : โอ.พี. เพลส

บริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ : บ้านสวัสดี

บริหารอาคารสำนักงาน : อาคารสุรวงศ์

บริหารอาคารสำนักงาน : 208 วายเลสโร้ด

บริหารอาคารสำนักงาน: แอทธินี ทาวเวอร์

บริหารอาคารสำนักงาน: อาคารไซเบอร์ เวิร์ด

บริหารอาคารสำนักงาน: อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

บริหารอาคารสำนักงาน: BJC House

บริหารศูนย์การค้า : เอ็ม สเปซ แอท เอ็มไพร์

บริหารศูนย์อาหาร : อินเตอร์ลิงค์ ฟู้ด ปาร์ค

ห้องประชุม : The Lounge 195

บริหารคอนโดมิเนียม : เอ็มไพร์ เพลส