เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2540 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานภายใต้แนวคิดที่ว่า “ต้องการให้เป็นบริษัทไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับบริษัทรับบริหารจากต่างประเทศ ”

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เริ่มให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2543 อาคารแห่งแรกที่ให้บริการคือ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (350,000 ตรม.)

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

นโยบายบูรณาการ

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ใบรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโครงการกรุงเทพฯ สีเขียว ปี 2560 กลุ่มอาคารสูง

ผลงานของเรา

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2540

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินธุรกิจในการให้บริการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงาน

บริหารอาคารสำนักงาน : อาคารยนตรกิจ

บริหารศูนย์การค้า : โอ.พี. เพลส

บริหารเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ : บ้านสวัสดี

บริหารอาคารสำนักงาน : อาคารสุรวงศ์

บริหารอาคารสำนักงาน : 208 วายเลสโร้ด

บริหารอาคารสำนักงาน: แอทธินี ทาวเวอร์

บริหารอาคารสำนักงาน: อาคารไซเบอร์ เวิร์ด

บริหารอาคารสำนักงาน: อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

บริหารอาคารสำนักงาน: BJC House

บริหารศูนย์การค้า : เอ็ม สเปซ แอท เอ็มไพร์

บริหารศูนย์อาหาร : อินเตอร์ลิงค์ ฟู้ด ปาร์ค

ห้องประชุม : The Lounge 195

บริหารคอนโดมิเนียม : เอ็มไพร์ เพลส