Give Green 2018 และกิจกรรม AWC Charity Market Around

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และผู้ประกอบการย่านสาทร จัดโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนำโดย คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น

สำหรับโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นกิจกรรมที่มุ่งรณรงค์ให้คนในสังคมให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและคืนความสุขให้กับสังคม จากการเป็นผู้ให้ ช่วยต่อเติมความฝันให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ และในกิจกรรมแรกของโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 จจะเป็นกิจกรรม AWC Charity Market Around กิจกรรมตลาดนัดการกุศล เป็นการออกร้านค้าของผู้สนับสนุนเพื่อหารายได้สมทบเข้าโครงการ โดยมีสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าราคาถูก ร้านค้าดารา ร้านขนม และร้านค้าแบรนด์ดัง Garmin, Ka-nom, Kouen, Warrix โดยแต่ละร้านค้าจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการ เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและกีฬามอบให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน