EMPIRE TOWER WE RUN 2018 With VIRGIN ACTIVE

EMPIRE TOWER WE RUN 2018 WITH VIRGIN ACTIVE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ งานวิ่งมาราธอนที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ คืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม กับเส้นทางวิ่งบนถนนสาธรใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ กับระยะทาง 21กิโลเมตร: Half Marathon |10.5 กิโลเมตร: Mini Marathon | 4.1 กิโลเมตร : Fun Run กับรูปแบบการวิ่งที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 100% GIVE GREEN รวมพลังนักวิ่งพลังสีเขียวใช้แก้วน้ำแก้วเดียวตลอดระยะวิ่ง เพื่อลดขยะและประหยัดทรัพยากร “Run One Cup”

เปิดรับสมัคร EMPIRE TOWER WE RUN 2018 With VIRGIN ACTIVE

: จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ :www.empiretowerwerun.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

• E-Mail : empirewerun@gmail.com
• www.facebook.com/WeRunTheFuture
• TEL : 0825787064

ค่าสมัคร

• Half Marathon ราคา 700 BAHT
• Mini Marathon ราคา 600 BAHT
• Fun Run ราคา 500 BAHT
• กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (โปรดแจ้งในขั้นตอนการสมัคร)