4 สำนักงาน ออฟฟิศให้เช่าโดดเด่นด้านความปลอดภัยภายใต้ TCC CPM

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คุณเอกอธิป รัตนอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตัวแทนคณะบริหารอาคารเข้ารับรางวัล อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2561 (BSA Building Safety Award 2018) จาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านงานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในงาน BMAM EXPO 2018 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานีทั้ง 4 อาคารภายใต้การบริหารงานของ TCC CPM ได้ผ่านเกณฑ์ ในการตัดสินทั้ง 2 ประเด็นหลัก 1.ด้านการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย และ 2.ด้านการลดการเกิดภัยพิบัติในด้านอื่นๆ โดยอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และอาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประเภท Gold ส่วนอาคาร 208 วายเลส โร้ด และอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประเภท Silver

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเรา ที่ได้รับรางวัลด้านโดดเด่นอาคารปลอดภัยระดับประเทศในปี พ.ศ.2561 อันเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ TCCCPM ในฐานะผู้บริหารอาคารสำนักงาน ออฟฟิศให้เช่าแนวหน้าของเมืองไทย มีความใส่ใจด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้เช่าอาคารสำนักงาน ออฟฟิศ เกิดความไว้วางใจ ได้อย่างสูงสุด