ผู้บริหาร TCC CPM บรรยายพิเศษให้นักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปี 2561

คุณเอกอธิป รัตนอารี กรรมการผู้จัดการและ คุณดนุนันท์ ดอกบัว ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัติฒ์ ประจำปี 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ นนทุบรี เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2561