ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

การบริหารอาคาร

ออฟฟิศ สำนักงานให้เช่า

ข่าวสาร

กทม.ลุยรถไฟฟ้า “บางนา-สุวรรณภูมิ”

ไลต์เรลสายบางนา-สุวรรณภูมิ ตามเส้นถนนบางนา-ตราด โดยทางกทม.กำลังลุ้นให้ผ่านการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จ จะมีสถานีผ่านหน้าตึกอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ข้าวสารต่อยอดเพื่อชาวนา ครั้งที่1 ที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ตลาดกลางข้าวสาร โครงการตลาดต่อยอด จัดกิจกรรมจัดจำหน่ายข้าวสารเพื่อชาวนา โดยการนำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ช่างปี่วิถีไทย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ช่างปี่วิถีไทย

กระดาษ 1 ตันทำลาย ต้นไม้ ถึง 17 ต้น ร่วมกันลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

รวมกันลดการใช้กระดาษ ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ประหยัดพลังงานวันละนิดกับ TCC CPM