ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

การบริหารอาคาร

ออฟฟิศ สำนักงานให้เช่า

ข่าวสาร

Spaces ลงนามสัญญาผู้เช่ารายใหม่ของเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

สเปซเซส ร่วมลงนามกับ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ณ เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สำหรับการก่อตั้ง Spaces (สเปซเซส) สาขาที่สามในประเทศไทย

TCC CPM บรรยายพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณเอกอธิป รัตนอารี กรรมการผู้จัดการ TCC CPM บรรยายพิเศษให้นักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปี 2561

กทม.ลุยรถไฟฟ้า “บางนา-สุวรรณภูมิ”

ไลต์เรลสายบางนา-สุวรรณภูมิ ตามเส้นถนนบางนา-ตราด โดยทางกทม.กำลังลุ้นให้ผ่านการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จ จะมีสถานีผ่านหน้าตึกอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์