ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์

บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า และเป็นบริษัท รับบริหารจัดการอาคารที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความสำคัญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

บริการของเรา

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

การบริหารอาคาร

ออฟฟิศ สำนักงานให้เช่า

ข่าวสาร

ผู้บริหาร TCC CPM เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

คุณเอกอธิป รัตนอารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงาน "12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018"

ผู้บริหาร Asset World Corporation พบปะผู้บริหาร Samsung

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหาร Asset World Corporation นำโดย คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และคุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่

TCC CPM จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ไเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรม แก่พนักงานบุคลากร